За мен

маг.-фармацевт, управител на аптека Мултифарм - Чиликова

Завършила е "Фармация" в МУ - гр. София

Опит

Управител
8700, Елхово (Елхово), България, ул. Търговска № 46

Образование

Фармация

Специалности

Фармация

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb