За мен

  • Завършва медицина през 1983г. в Медицинска Академия, гр. София. Има специалности по вътрешни болести/1992 г./ и ревматология/1994г./. 
  • Специализира в САЩ през 1992г. 
  • Защитава дисертация на тема: "Влияние на НСПВС върху горния гастроинтестинален тракт при ревматични заболявания". Член е на Българското Научно Дружество по Ревматология.
  • От 1987 г. работи в Университетска клиника по Ревматология в МУ - София. Началник Отделение по Ревматология в МБАЛ "Софиямед" е от създаването на болницата.