Последователи
Невена Кирилова
Невена Кирилова
Анестезиология и интензивни грижи
д-р Соня Малинова
д-р Соня Малинова
Обща и клинична патология
д-р Виолета Цветкова
Д-р Гйхфй Фхккнбм
Д-р Гйхфй Фхккнбм
Студент по медицина
д-р Първолета Петева
д-р Наталия  Николова
д-р Светослав  Димитров