За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по физикална и рехабилитационна медицина.