За мен

Аз съм лекар - педиатър с около 33 години трудов стаж . работила съм предимно като болничен лекар - в стационар. Имам призната специалност по детски болести.
 

Започнах трудовата си кариера в края на месец март 1985 , като лекар в детското отделение в болницата в Момчилград , където работих до лятото на 1986 година. След това съм работила три години като участъков педиатър към Втора градска болница гр. Пловдив , а от месец април 1990 година до месец февруари 2015 година включително като педиатър в детското отделение при  Първа градска болница, по-късно преименувана като МБАЛ СВЕТИ МИНА - гр. Пловдив.  От края на месец февруари 2015 година до момента съм ординатор детско отделение при УМБАЛ ПЪЛМЕД - клон МС ЗДРАВЕ , гр. Пазарджик. Работя и към ДКЦ 1 към същата структура. Владея перфектно - писмено и говоримо италиански език , владея руски език и ползвам английски език в работата си. Владея и абдоминална ехография в детската възраст .