За мен

Хистологичен лаборант

Опит

Хистологичен лаборант
6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
Патохистологичен лаборант
6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2

Образование

2015 - 2018
Студент по здравни грижи
Медицински колеж към Тракийски университ - Стара Загора

Специалности

Студент по обществено здраве

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
български
руски

Поканете ваши колеги в CredoWeb