За мен

Специализант по Гръдна хирургия към Военномедицинска Академия София

Роден в София през 1987 г . Завършил Медицински Университет - Плевен.

През 2014 г. започва специализация по Гръдна хирургия във ВМА София.

Специализирал е в Европейския Институт по Онкология - Милано и ECCO-Познан. Участник в Европейско Училище по Онкология в Янина, Истанбул, Хаселт и Белград. Има 34 публикации в областта на онкохирургията, доброкачествените заболявания на млечната жлеза и рака на млечната жлеза. Съавтор е в три монографии. Член на кръжок по хирургия към ВМА-София, БЛС, EUSOMA, ESSO, ECCO и БАПО. Главен редактор на Списание за Хирургия и Медицина - MySurgery.bg и Online School of Oncology - OncoAcademy.com. Председател на Българска Асоциация на Младите Хирурзи - БАМХ.

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски № 3
Работи с осигурител