За мен

Медицински Лаборант

Образование

2015 - До момента
Студент по обществено здраве
Медицински колеж към Тракийски университ - Стара Загора

Специалности

Студент по обществено здраве

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb