За мен

Завършил Стоматологичен институт гр. Пловдив през 1978 г. Работи като участъков стоматолог до 1980 г.

От 1980 г. е назначен като ортодонт в бившата Окръжна Стоматологична поликлиника гр. Пловдив.

Специализира в Стоматологичните институти в Пловдив и София и от 1984 г. има призната специалност по ортодонтия.

Работи в специализиран кабинет за лечение на зъбно-челюстни деформации в ДКЦ II гр. Пловдив от 2001г.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. 6-ти Септември 110
Ет.4, каб.109
Дни за консултация

Понеделник

13:30 - 18:30

Вторник

13:30 - 18:30

Четвъртък

13:30 - 18:30

Сряда

08:30 - 13:00

Петък

08:30 - 13:00

Платен прием