За мен

  • Завършил медицина в МУ - София
  • Защитил дисертция на тема "Хранителни недоимъци и жлези с вътрешна секреция" в Институт по хранене при БАН
  • 2005-2009 г. национален координатор на най-големия европейски проект по проблемите на хранене, затлъстяване и ген - ДИОГЕНЕС
  • Ръководи и проект за превенция на затлъстяване и диабет тип 2
  • Основател и председател на Българската асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите заболявания "Акад. Ташо Ташев"
  • Членува в генералните съвети на IASO и EASO
  • Членува в Европейската академия на науките по хранене
  • Автор на близо 300 научни публикации и 13 книги
доц. Светослав Ханджиев създаде публикация
2018
Първите 1000 дни от развитието на организма са ключови за здравето през целия живот
Първите 1000 дни от развитието на организма са ключови за здравето през целия живот

В България децата са изключително обездвижени. Това е не само здравословен проблем, но и социален...

доц. Светослав Ханджиев създаде публикация
2014
Всеки пети у нас е затлъстял
Всеки пети у нас е затлъстял

По-сериозен е проблемът в Турция, където затлъстели са 29,4% от жените, в Шотландия – 28,1%,...

Публикации

Първите 1000 дни от развитието на организма са ключови за здравето през целия живот
Първите 1000 дни от развитието на организма са ключо...
Публикация
Всеки пети у нас е затлъстял
Всеки пети у нас е затлъстял
Публикация