За мен

  • Завършил медицина в МУ - София
  • Защитил дисертция на тема "Хранителни недоимъци и жлези с вътрешна секреция" в Институт по хранене при БАН
  • 2005-2009 г. национален координатор на най-големия европейски проект по проблемите на хранене, затлъстяване и ген - ДИОГЕНЕС
  • Ръководи и проект за превенция на затлъстяване и диабет тип 2
  • Основател и председател на Българската асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите заболявания "Акад. Ташо Ташев"
  • Членува в генералните съвети на IASO и EASO
  • Членува в Европейската академия на науките по хранене
  • Автор на близо 300 научни публикации и 13 книги

Опит

1000, София, България, ул. Пиротска 66
359293185930887766958
Дни за консултация

Понеделник

10:00 - 12:00

Вторник

10:00 - 12:00

Сряда

10:00 - 12:00

Четвъртък

10:00 - 12:00

Петък

10:00 - 12:00

Платен прием

Образование

Хранене и диететика
Вътрешни болести

Специалности

Хранене и диететика
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb