Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Клинична алергология
Алергология
Вътрешни болести

Специалности

Клинична алергология
Алергология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb