За мен

Ръководител администрация на Факултет по обществено здраве,

Медицински университет-София