Опит

Медицинска сестра
4000, Пловдив, България, ул. Перущица 1 А

Съдова Хирургия

Медицинска сестра
4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66

Съдова Хирургия

Образование

Медицинска сестра

Специалности

Медицинска сестра

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb