За мен

Завършва медицина във ВМИ „Ив. П. Павлов”, гр. Пловдив през 1987 година. Придобита специалност „педиатрия” – 1995 год. в МА–София. Професионалната си кариера започва като ординатор в Детско отделение в РБ „Проф. Константин Чилов”, гр. Мадан. 

След придобиване на специалност „педиатрия” започва работа в ЦСМП–гр.Пловдив, като педиатър–реаниматор. От 2003-2008 год.работи като педиатър в гр.София. В екипа на МБАЛ „Света София” е от 2008 год.

Опит

1000, София, България, бул. България 104
Дни за консултация

Нечетни дни

08:30 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител