За мен

Завършила е медицина през 1998 год. в МУ-Плевен. През 2003 год. е придобила специалност очни болести, а през 2004 год. образователна и научна степен „Доктор”. 

В МБАЛ „Света София” работи още от създаването на болницата през 2006 год. 

Работила е като Старши ординатор в МЦ за зрение „Акад.К.Пашев”, Главен асистент е в клиника по офталмология на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”. 

Преминала е 23 квалификационни курса, повечето от които в чужбина – Лондон, Виена, Париж, Ница, Ченай, Солун, Букурещ. Има 39 научни публикации и 2 монографии. 

Лектор в множество курсове за следдипломна квалификация. Експерт към Изпълнителна агенция по лекарствата. 

Член е на European Society of Retina Specialists, Български лекарски съюз, Съюз на очните лекари в България, Българско дружество по офталмология

Опит

1000, София, България, бул. България 104
35928184623
Работи с осигурител