За мен

 Завършва Медицински университет - гр. Плевен през 2012г. Започва специализация в Катедра по реанимация и интензивно лечение към Университетска болница "Георги Странски", гр. Плевен с насоченост към онкологична, лапароскопска и роботизирана хирургия. Има магистратура по Здравен менджмънт. През 2017г. Придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение. От 2013г. е част от екипа на HIFU (хайфу) - центъра към МБАЛ „Света Марина-Плевен“, единствен клиничен център в Източна Европа за неинвазивно лечение на солидни тумори чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук. Завършва курсове във ВМА-София по анестезиология и интензивно лечение в гръдна хирургия (2014г.), подготовка на болния за анестезия и оперативно лечение (2015г.) и "Периферни нервни блокади при анестезия и следоперативно обезболяване" - към болница Токуда. През 2016г. завършва специализация по Автоложна клетъчна регенерация и биостимулиране на стволови клетки. През февруари 2018г. завършва специализация по клинично хранене в интензивно отделение в Тел Авив Израел.  През септември 2018г. завършва специализация по периферни нервни  блокади и лечение на остра и хронична болка в Дъблин Ирландия. През 2017г започва дисертационен труд на тема " Превенция на следоперативното гадене и повръщане при миниинвазивни  коремни операции. От 2016г. асистент към катедрата по Анестезиология и реанимация към МУ-Плевен. Лектор е към Телекомуникационен ендоскопски център, гр. Плевен. Член е на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа (SEEASS). Член на европейската асоция по ентерално и параентерално хранене (ESPEN). Член на европейската асоциация по регионална анестезия (ESRA) . Член на бългрсата асоция по анестезиология и реанимация. Автор и съавтор е на множество публикации, свързани с анестезия и интезивно лечение при лапароскопски, роботизирани и HIFU (хайфу) операции, лечение на остра и хронична болка, ентерално и параентерално хранене при критично болни пациенти. Участник на множество конгреси в България и чужбина.

Опит

5800, Плевен, България, Западна индустриална зона, ул. Българска авиация
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Trigger point обезболяване
Trigger point обезболяване

Тригерни точки (trigger point) са зони (точки) в мускулите с различна големина, които са най чест...

Trigger point обезболяване
Trigger point обезболяване

Тригерни точки (trigger point) са зони (точки) в мускулите с различна големина, които са най чест...

Публикации

Trigger point обезболяване
Trigger point обезболяване
Публикация