За мен

Придобити специалности вътрешни болести 1993, гастроентерология и диететика 1995 г. Квалификации- ехография на коремни органи, диагностика и лечение на хронични вирусни хепатити