За мен

Придобити специалности вътрешни болести 1993, гастроентерология и диететика 1995 г. Квалификации- ехография на коремни органи, диагностика и лечение на хронични вирусни хепатити

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Стефан Караджа 88
35942681083
Дни за консултация

Понеделник

17:00 - 19:30

Четвъртък

17:00 - 19:30

Петък

17:00 - 19:30

Платен прием
Работи с осигурител