За мен

Завършва медицина през 1998 г. в МУ Стара Загора. Придобити специалности по обща и гръдна хирургия (2008 г.)