Опит

9700, Шумен, България, пл. Възраждане 1, ет. 2, каб. 20 (Старата поликлиника)
Платен прием
Работи с осигурител