Опит

9700, Шумен, България, пл. Възраждане 1, ет. 3, каб. 22
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Медицинска генетика и ембриология
Акушерство и гинекология

Специалности

Акушерство и гинекология
Медицинска генетика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb