Опит

медицински лаборант
4000, Пловдив, България, бул. България 234
Платен прием
Работи с осигурител