За мен

Д-р Печилков работи в Спешно-приемно отделение в МБАЛ-Пловдив.

Завършва медицина в Медицински университет в Пловдив през 1991 г. 

В Спешно отделение работи от 2006 г. Има опит като специалист в Центъра за спешна помощ, както и в отделението по ортопедия и травматология в МБАЛ-Пловдив.