Опит

1000, София, България, бул. Г. М. Димитров 16
Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски № 1
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Ревматология

Специалности

Ревматология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb