За мен

Специалист по Вътрешни болести и Ревматология, допълнителна методика – магнитно-резонансна изследване при спондилоартрити

Опит

1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15
Платен прием
Работи с осигурител
Проф.Мариана Иванова: Информация за заболяването Анкилозиращ спондилит  (Болест на Бехтерев)
Проф.Мариана Иванова: Информация за заболяването Анкилозиращ спондилит (Болест на Бехтерев)

  Общи характеристики на болестта на Бехтерев Анкилозиращият спондилит (Болест на Бехтерев) е хро...

Публикации

Проф.Мариана Иванова: Информация за заболяването Анкилозиращ спондилит  (Болест на Бехтерев)
Проф.Мариана Иванова: Информация за заболяването Анк...
Публикация