За мен

Специалист по Вътрешни болести и Ревматология, допълнителна методика – магнитно-резонансна изследване при спондилоартрити

Опит

1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Ревматология

Специалности

Ревматология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb