За мен

Завършил медицина през 1994 г. Медицински Факултет - Стара Загора

Специалист по Образна диагностика и рентгенология - 2001 г.