За мен

Завършила медицина -1994 г.

Специалност по Вътрешни болести - 2002 г.

Специализация - Образна диагностика - 2005 г.