За мен

Завършва медицина в Медицински университет – София през 2010 г. 

Започва работа като лекар-ординатор в МБАЛ Пазарджик през 2010 г. и МБАЛ „С. Николов” град Панагюрище през 2011 г. 

Зачислява специализация от 01 май 2012 г. в МБАЛ „Света София” ЕООД.