За мен

Специалност по акушерство и гинекология от 2012 г. Присъединява се към екипа на МБАЛ „Св. София” през 2013 г. През 2014г. защитава дисертация към МУ-София. Член е на Европейската асоциация по гинекологична ендоскопия. Завършва курс по лапароскопия в Москва през 2014г.

Завършва медицина в МУ-София през 2007 година. Придобива специалност по акушерство и гинекология през 2012 година. 

През 2014 защитава дисертация към МУ-София на тема “Експресия и значение на нискомолекулни стресови протеини за репродукцията при експериментален модел и човек”, с научни ръководители проф. д-р Илия Ватев и проф. д-р Недка Трифонова. 

Д-р Христова е автор и съавтор в научни публикации. Професионалният и стаж започва през 2008г. в УМБАЛ „ Св. Анна” гр. София, като лекар-ординатор в Клиниката по акушерство и гинекология. 

Присъединява се към екипа на МБАЛ „Св. София” през 2013 г.

Опит

1000, София, България, ул. Слатинска 101
359270057
Всяка сряда от 15.00 до 20.00ч. след предварително записване.
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Дефекти на маточната стена след цезарово сечение
Дефекти на маточната стена след цезарово сечение

Дефектите на маточната стена след цезарово сечение могат да бъдат причина за гинекологични  симпт...

Публикации

Дефекти на маточната стена след цезарово сечение
Дефекти на маточната стена след цезарово сечение
Публикация