За мен

Завършва висше образование в Медицинска академия, гр. София през 1983 г. От 1984 – 1986 г. работи като ординатор физиотерапевт в Републикански център по рехабилитация в гр. Павел баня. 

През 1987 год. придобива специалност „физиотерапия, курортология и рехабилитация”. 

В периода 1987 – 2006 г. работи като завеждащ физиотерапия в ДКЦ-13, гр. София. 

От 2006 г. е началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ „Света София”.

Опит

1000, София, България, бул. България 104
Дни за консултация

Нечетни дни

07:30 - 15:30

Платен прием
Работи с осигурител