За мен

Завършва висше образование – специалност кинезитерапия в Благоевградски университет през 2010 г. От 2009 г. работи като кинезитерапевт в МБАЛ „Света София”.

Опит

1000, София, България, ул.Чипровци 12