За мен

Завършва висше образование – специалност кинезитерапия в Благоевградски университет през 2009 г. 

От 2009 г. работи като кинезитерапевт в МБАЛ „Света София”