За мен

Завършва висше образование – специалност кинезитерапия в Благоевградски университет през 2009 г. 

От 2009 г. работи като кинезитерапевт в МБАЛ „Света София”

Опит

1000, София, България, бул. България 104
Дни за консултация

Нечетни дни

08:00 - 15:30

Четни дни

08:00 - 15:30

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Физикална и рехабилитационна медицина

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb