Опит

Изпълнителен директор
8600, Ямбол, България, ул. Панайот Хитов 30
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Нефрология

Специалности

Нефрология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb