Опит

4700, Смолян, България, бул. България 2
Отделение по диализа
Работи с осигурител