За мен

и.димитров.jpg

Опит

1000, София, България, ул. Ами Буе 64
359888269472
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

Акушерство и гинекология

Специалности

Акушерство и гинекология

Сертификати

ТЕСТ_МОДУЛ 3: Лечение на СПМ
2021-09-15 13:14:43

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb