Последователи
проф. Боян Балев, дмн
проф. Боян Балев, дмн
Образна диагностика
д-р Надежда Иванова
д-р Надежда Иванова
Акушерство и гинекология
д-р Евелина  Желязкова
д-р Евелина Желязкова
Акушерство и гинекология
д-р Веселина  Витанова
д-р Веселина Витанова
Акушерство и гинекология
д-р Анастас Стоянов
д-р Анастас Стоянов
Акушерство и гинекология
д-р Ася Младенова Чангалова
д-р Ася Младенова Чангалова
Акушерство и гинекология
д-р Емилия Георгиева Рашкова
д-р Емилия Георгиева Рашкова
Акушерство и гинекология
д-р Наделина Кръстева
д-р Наделина Кръстева
Акушерство и гинекология
д-р Огнян Радев
д-р Огнян Радев
Акушерство и гинекология