За мен

Завършил МУ-Плевен, специалист по педиатрия