За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист клинична лаборатория