Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Опит

2013 - В момента работя и практикувам тук
Лекар асистент
1357, София, ул. Бяло море 8
Работи с осигурител

Образование

Лъчелечение

Специалности

Сертификати

Приложение на SPECT-CT изследванията при карцином на млечната жлеза
2017-04-04

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели