Опит

Лекар асистент
1357, София, България, ул. Бяло море 8
Работи с осигурител

Образование

Лъчелечение

Специалности

Сертификати

Приложение на SPECT-CT изследванията при карцином на млечната жлеза
2017-04-04

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb