Последователи
д-р Донка  Атанасова
д-р Донка Атанасова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Диана  Декова
д-р Диана Декова
Ендокринология и болести на обмяната
доц. Цветин Тр. Генадиев
Сияна Смилкова
Сияна Смилкова
Специалност различна от изброените
д-р Наум  Симоноски
д-р Наум Симоноски
Клинична хематология
1 2