Последователи
д-р Светослав  Димитров
д-р Наталия  Николова
д-р Таня Бойчева Бойчева
д-р Таня Бойчева Бойчева
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Светла Стамова
д-р Светла Стамова
Общопрактикуващ лекар
д-р Наталия Костадинова
д-р Наталия Костадинова
Общопрактикуващ лекар
д-р Даниела Красимирова
д-р Ивелина Георгиева
д-р Ивелина Георгиева
Общопрактикуващ лекар
д-р Снежа Недева
д-р Снежа Недева
Общопрактикуващ лекар
д-р Христина Божинова-Димитрова
д-р Здравка  Маринова
д-р Здравка Маринова
Гастроентерология
д-р Момчил  Георгиев
д-р Момчил Георгиев
Ортопедия и травматология
д-р Стоян  Киров
д-р Стоян Киров
Гастроентерология
д-р Нели Гецова
д-р Нели Гецова
Физикална и рехабилитационна медицина
1 2 3