Ако се логнете, вашите покани за дискусии ще се появят тук.

Jоhnson&Johnson Фарма академия
дискусия
Коронавирус (COVID-19)
Фармация
Фармацевтите в извънредната ситуация с COVID-19
дискусия
Диабет
Фармацевт
Ролята на фармацевта в здравните грижи за пациенти със захарен диабет
дискусия
Фармация
Дигитализация на аптечния сектор - предстоящи стъпки
дискусия
Педиатрия
Социална медицина и здравен мениджмънт
Здравна политика
Детско здраве
Ще има ли България национална многопрофилна педиатрична болница
дискусия
Кои са работещите идеи в сектор ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА?
дискусия