За мен

Д-р Лефтерова е завършила медицина в Плевен, специалист по клинична лаборатория

Опит

7000, Русе, България, ул. Алея Лилия №1
35982813977
Платен прием
Работи с осигурител