За мен

Доц д-р Васил Михайлов, ДМ, FACS е роден през 1978 година. През 2003 завършва Медицинския Университет в София и кара следдипломен стаж в Безансон, Франция.

В периода 2005 - 2010 придобива специалност „Обща хирургия” и получава сертификати по Жлъчно-Чернодробна и Панкреатична хирургия и по Лапароскопска хирургия.

От 2004 година работи в Клиниката по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология към ВМА - София, като от 2010 е началник отделение и Шеф Екип към Спешния Център.

През 2012-2013 специализира Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, както и чернодробна трансплантация в “Queen Elizabeth Hospital” Англия.

През 2015 година защитава дисертация на тема "Чернодробна трансплантация - хирургичен подход и резултати".

През 2017 година е избран за доцент към клиниката по Чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология.

През 2018 година специализира лапароскопска жлъчно-чернодробна хирургия в Paul Brousse , Париж, Франция и ASAN Medical Center, Сеул, Южна Корея.

ОТ 2018 година е член на American Collage of Surgeons.

 

Доц Васил Михайлов работи:

Лапароскопска хирургия (безкръвни операции) на:

- жлъчен мехур

- доброкачествени и злокачествени заболявания на дебелото черво

- панкреас

- черен дроб

- хернии

- надбъбрек

Хирургия на черен дроб

- метазтази от колоректален карцином (рак на дебелото черво)

- рак на черния дроб (хепатоцелуларен карцином)

- други тумори на черния дроб

Доброкачествени и злокачествени заболявания на панкреаса

- карцином (рак) на панкреаса

- хроничен панкреатит

Доброкачествени и злокачествени заболявания на дебелото черво

- рак на дебелото черво и ректума

Доброкачествени и злокачествени заболявания на стомаха

- рак на стомаха

- усложнена язвена болест

Ретроперитонеални тумори

Хирургия на щитовидната жлеза

Черноробна трансплантация

Ехинококова болест

 

Доц Михайлов е член на:

Българското Хирургическо Дружество;

FACS - Fellow of American Collage of Surgeons

IASGO - International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists;

ESMO - European Society for Medical Oncology;

Българкото Дружество по Трансплантология;

Българската Асоциация на Гастроентеролози, Хирурзи и Онколози.

ESOT - European Society for Organ Transplantation

GMC - General Medical Council

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
35929225188
Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия Лапароскопска хирургия Висцерална хирургия
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 17:00

Вторник

07:30 - 17:00

Сряда

07:30 - 17:00

Петък

07:30 - 17:00

Четвъртък

07:00 - 17:00

Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
доц. Васил Михайлов създаде публикация
2022
ACS
default image
ACS

ACS

доц. Васил Михайлов създаде статус
2019

Публикации

ACS
Публикация
ACS
Публикации
Публикация
Публикации
доц. Васил Михайлов създаде публикация
2014
Публикации
default image
Публикации

        ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД   Михайлов В. Чернодорбна трансплантация – хирургичен подхо...