За мен

Образование и обучение

  • 1990-1996 г. - Медицински университет - гр. Пловдив
  • 1999-2000 г. - Специализант в Очна клиника, МУ - гр. Пловдив
  • 2000-2003 г. - Специализант в Очна клиника,МБАЛ "Царица Йоана" - гр. София
  • 01.01.2004 г. - Придобита специалност по Офталмология

Допълнителни квалификационни курсове

  • Контузионни и проникващи очни травми
  • Изгаряния на очите - клиника, диагностика и лечение
  • Факоемулсификация
  • Baushc & Lomb Contact Lenses Course
  • Глаукома - диагностика и съвременни подходи в терапията
  • Диабетна ретинопатия - диагностика и лечение

Опит

1000, София, България, ул. Враня 109-111
35924472050
Платен прием
Работи с осигурител