За мен

Началник отделение "Физикална и рехабилитационна медицина" МБАЛ Тракия -парк

Д-р Гьонкова е главен асистент и преподавател в Медицински факултет на Тракийския университет в Стара Загора. Преподавател е и в медицински колеж по специалността "Рехабилитатори". Има научни публикации в областта на ранната рехабилитация при ендопротезиране на колянна и тазобедрена става, както и публикации на тема „Ранна рехабилитация на пациенти с мозъчно-съдова болест". Има допълнителни квалификации по лазерна терапия и мануална терапия, както и по електродиагностика и електростимулация с нискочестотни токове.

д-р Антоанета Гьонкова създаде публикация
2015
Кинезитерапия за бременни. Анатомо-физиологични промени през бременността
Кинезитерапия за бременни. Анатомо-физиологични промени през бременността

Бременността е процес, поставящ нови, по-високи изисквания към организма на жената, променяйки де...

Публикации

Кинезитерапия за бременни. Анатомо-физиологични промени през бременността
Кинезитерапия за бременни. Анатомо-физиологични пром...
Публикация