За мен

Образование и обучение:

1992-1998 г. – Медицински университет - гр. София
2002-2008 г. - специализация по офталмология, клинична ординатура по офталмология - УМБАЛ "Алексанровска" - гр. София
2009 г. - придобита специалност по офталмология

Допълнителни квалификации:

 • Курс периметрия; ехография; ОCTя
 • Курс факоемулсификация – катаракта; диабетна ретинопатия
 • Курс лазери в офталмологията, флуоресцеинова ангиография - с практ. занимания
 • 1st EGS European Resident Glaucoma Course - Женева
 • Uveitis - Diagnostic & Treatment Course SOE2007
 • B&L Cont. Lens Course - 1,2 част
 • J&J Academy Course - 1,2 част
 • SOE grant; Moorfields Eye Hospital, London-Vitreoretinal Department


Меторабота:

 • 1999-2003 г. - "Очна оптика" - ЕООД
 • от 2009 г. - ДКЦ "Вита"
 • от 2012 г. - МЦ "Пентаграм2012"


Член е на:

 • ECLSO
 • БДО

Опит

1000, София, България, ул. Враня 109-111
35924472050
Платен прием
Работи с осигурител